Vision

Vision for N.J. Fjorsgades skole Pædagogiske Læringscenter (NJFPLC)JORDORANGE
Overordnet mål:

 • At det pædagogiske læringscenter i samarbejde med skolens øvrige personale bliver central for N.J. Fjordsgades skoles videndeling, pædagogiske/didaktiske nytænkning og udvikling.

 

Målet er at NJFPLC

 • Målet er at NJFPLC

  • er et centralt omdrejningspunkt i formidlingen af kultur

  • deltager sammen med skolens ledelse i udspillet og arbejdet omkring skoleudvikling

  • fremmer og understøtter vidensdeling på skolen i samarbejde med fagudvalgene og de forskellige teams. Inspirerer og støtter det pædagogiske personale i deres daglige arbejde samt i forbindelse med gennemførelse af projektarbejdsformen, undervisningsdifferentiering, samt undervisning i tværfaglige emner og problemstillinger

  • skal være åbent så meget af undervisningstiden som muligt

  • understøtter, at eleverne forholder sig kritisk til indsamlede informationer

  • understøtter, at eleverne bliver i stand til at bruge mange forskellige udtryksformer i forhold til formidling af deres viden

  • fremmer elevernes læselyst og understøtter læseundervisningen

  • fremmer at eleverne bliver selvhjulpne

  • understøtter elevernes møde med et alsidigt udbud af børne- og ungdomslitteratur

  • understøtter elevernes møde med et alsidigt udbud af faglitteratur

  • fremstår som et æstetisk, inspirerende og funktionelt rum