SkoleBlogs.dk

Webaviser, bogblogs, Wikier, klasseblogs

Byg læringsarenaer og sociale netværk med Skoleblogs. Her får du en mulighed for at definerer og konstruerer de miljøer, som kan danne rammen for den undervisning og læring, som foregår online. SkoleBlogs er en del af dit abonnement hos LærIT, og spiller derfor godt sammen med SkoleTube.