Faghæfte 48

Informationsteknologien er under konstant udvikling, og anvendelse af it præger på mange måder samfundsudviklingen. En lang række offentlige serviceydelser baserer sig på anvendelse af it. Nyhedsformidlingen er for store dele af befolkningen knyttet til it-relaterede medier, og en væsentlig del af den demokratiske dialog knytter sig til Web 2.0-tjenester, hvor eksempelvis blogs og filmsekvenser på YouTube er blevet en kommunikationskanal mellem politikere og borgere. Hastige ændringer i samfundet nødvendiggør en afledt udvikling af it, og på denne måde udvikles samfund og it gensidigt afhængigt af hinanden.

Gårsdagens viden og dannelse slår ikke til, når morgendagens problemstillinger skal løses. Løsninger forudsætter en omstillingsparat arbejdsstyrke, hvor kontinuerlig, formel og uformel læring er helt naturlig del af arbejdslivet. For undervisningen i skolen betyder det, at paratviden kan være uaktuel, men at læringsforløb, der bygger på åbenhed, fleksibilitet, selvstyring og projektarbejde, kan skabe de nødvendige forudsætninger, for at eleverne klædes på til at kunne tackle deltagelse i et samfund under forandring.

Faghæftet fokuserer på fire hovedtemaer:

– Informationssøgning – og indsamling

– Produktion og formidling

– Analyse

– Kommunikation, vidensdeling og samarbejde

Tilgå faghæfte 48: KLIK HER