Sæt skolen i bevægelse

Sæt skolen i bevægelse

Som hjælp til at sætte skolen i bevægelse har Dansk Skoleidræt udarbejdet en lang række øvelser, der kan bruges i de forskellige fag, både inde i klasselokalet og ude i skolegården.De fleste øvelser kan med små ændringer tilpasses andre fag og klassetrin.Flere af øvelserne ledsages af en lille film, der viser hvordan øvelsen laves i klassen. Tryk (HER) for at gå til øvelsessiden                     Her fx et eks fra øvelsen...