Lær at spille kinball!

Lær at spille kinball!

Kometerne forklarer hvordan man spiller kinball. Kinball er et sjovt og let spil, hvor alle kan være med. Spillet bygger på samarbejde og spilles typisk med 3 hold af fire spillere. Du skal bruge 1 kinball, 4 kegler samt veste eller bandebånd (fx. af stofrester). Tjek det ud og prøv det med din egen klasse – ideelt til motionsbånd 😉 Sæt med 2 bolde, pumpe, veste og scoreboard kan lånes gratis hos Dansk Skoleidræt. Til en start kan man benytte de stofbeklædte “kin-balls” som er i rummet ved pigernes gymnastiksal. Find også regler her: * http://www.aarhuskinball.dk/KIN-BALL-regler *     God fornøjelse!...
Inspirationshæfte motion i klassen

Inspirationshæfte motion i klassen

Inspirationshæftet er inddelt i fagene matematik, dansk, engelsk, tysk og historie. Desuden gives der nogle generelle ideer til, hvordan krop og bevægelse kan indgå i nogle tværfaglige sammenhænge (temauger eller –dage). Mange af forslagene til aktiviteter går igen for de forskellige fag, idet der er store fælles træk ved eksempelvis sprogfagene. Til fagene matematik, dansk, engelsk og tysk og historie er hver undervisningsaktivitet inddelt i op til 7 afsnit med hver sin overskrift. Indholdet af disse afsnit vil nedenstående blive beskrevet ganske kort: Download hele dokumentet som...
Velkommen til dansetid

Velkommen til dansetid

Sitet Dansetid! er et anderledes og forfriskende redskab for lærere og pædagoger til bevægelse, musik, kreativitet, trivsel og fællesskab på en enkel måde: Korte dans-med-film, lige til at gå til, og inspirerende danseopgaver, der udfordrer både børn og voksne. Dans og musik giver glæde og mod på at være sig selv i et fællesskab. Det er udgangspunktet for Dansetid! Det kræver ingen forudsætninger inden for dans at anvende materialet på Dansetid! Materialet er tænkt som lettilgængeligt og brugervenligt for alle, som har mod på mere bevægelse i hverdagen Tryk (HER) for at tilgå sitet   Dansetid-MoveOn from Dansehallerne on...
45 min bevægelse i skolen

45 min bevægelse i skolen

Hæftet ”45 min. bevægelse i skolen – kom godt i gang” er et inspirationshæfte, der kan bruges til at omsætte Folkeskolereformens intention omkring min. bevægelse dagligt. Hvordan de 45 minutters bevægelse konkret ud- møntes planlægger den enkelte skole. Der tages udgangspunkt i lokale løsninger og et stort lokalt råderum jf. Børn og Unges styringsfilosofi. Dette sik- rer muligheden for at skabe en skole med bevægel- sesaktiviteter, der matcher de lokale forudsætninger og behov og dermed løfter alle elevers faglighed og trivsel bedst muligt. Du kan downloade hele mappen som PLF...