Inspirationshæfte motion i klassen

Inspirationshæfte motion i klassen

Inspirationshæftet er inddelt i fagene matematik, dansk, engelsk, tysk og historie. Desuden gives der nogle generelle ideer til, hvordan krop og bevægelse kan indgå i nogle tværfaglige sammenhænge (temauger eller –dage). Mange af forslagene til aktiviteter går igen for de forskellige fag, idet der er store fælles træk ved eksempelvis sprogfagene. Til fagene matematik, dansk, engelsk og tysk og historie er hver undervisningsaktivitet inddelt i op til 7 afsnit med hver sin overskrift. Indholdet af disse afsnit vil nedenstående blive beskrevet ganske kort:

Download hele dokumentet som PDF (HER)