45 min bevægelse i skolen

45 min bevægelse i skolen

Hæftet ”45 min. bevægelse i skolen – kom godt i gang” er et inspirationshæfte, der kan bruges til at omsætte Folkeskolereformens intention omkring min. bevægelse dagligt.

Hvordan de 45 minutters bevægelse konkret ud- møntes planlægger den enkelte skole. Der tages udgangspunkt i lokale løsninger og et stort lokalt råderum jf. Børn og Unges styringsfilosofi. Dette sik- rer muligheden for at skabe en skole med bevægel- sesaktiviteter, der matcher de lokale forudsætninger og behov og dermed løfter alle elevers faglighed og trivsel bedst muligt.

Du kan downloade hele mappen som PLF (HER)