ULF Aarhus

ULF Aarhus

Jeg vil lige gøre reklame for ULFAarhus

ULFAarhus er et inspirationsværktøj, udviklet til pædagoger og lærere, til planlægningen af aktiviteter og undervisning, der foregår uden for de vante rammer.
Lige nu og frem til jul er der fem gratis undervisningsforløb til hver skole i Aarhus Kommune.
De bliver uddelt efter først-til-mølle-princippet. Så book et før din kollega…

Oktober nyheds brevet finder du her